พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายและฝึกสอนทักษะ กฎ-กติกาในการเล่นกีฬา
"โครงการชุมชนป้องกันยาเสพติด (ลานกีฬาต้านยาเสพติด)" เมื่อ 18 ก.พ.54
พร้อมทั้งจัดทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และสวนสนุกดรีมเวิลด์ให้กับกำลังพลและบุตรหลานภายในหน่วย