เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.53 ช.พัน.112 ช.1 รอ. จัดกำลังพล ยานพาหนะและเครื่องมือช่าง ออกปฏิบัติงานขุดลอกคลองแพงพวยน้อย
ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  และวันที่ 25 ม.ค.54 พล.ต.ธวัชชัย นุ่มนิ่ม  ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ฯ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมี พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ