:: สถาบันอันยิ่งใหญ่ร้อยใจรัก  พึงพิทักษ์คู่ไทยไม่ขาดสาย  ความปึกแผ่นเป็นแก่นสารมั่นมิคลาย  เราทั้งหลายย่อมตระหนักพร้อมภักดี ::






:: เกี่ยวกับหน่วย ::
ประวัติหน่วย
ทำเนียบผู้บังคับกองพัน
วิสัยทัศน์

 
 
 

หากพบข้อความ คำพูด
หรือเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
รวมทั้งการกระทำที่ล่วงเกิน
สถาบันพระมหากษัตริย์
กรุณาแจ้ง 0-2642-7033
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 :: รวมลิงค์หน่วยงานทหาร ::
กองทัพบก
กองทัพภาคที่ 1
กรมการทหารช่าง
กองพลพัฒนาที่ 1
กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
กรมพัฒนาที่ 1
กองพันพัฒนาที่ 1
 
เข้าชมลำดับที่


















อบรมการทำไอศกรีมไรซ์เบอร์รี่, ไอศกรีมมันม่วง
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กำลังพลและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561


กิจกรรมทำบุญตักบาตร

ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. และภริยา
เยี่ยมกำลังพลตามบ้านพัก

วันวิสาขบูชา

พิธีเททองหล่อรูปเหมือน
องค์สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี


วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61

ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. และภริยา
เยี่ยมกำลังพลตามบ้านพัก


ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. และภริยา
พบปะกำลังพลและครอบครัว

พิธีถวายใบลานกัณฑ์เทศน์ ให้กับวัดรอบค่ายบุรฉัตร

จิตอาสาร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบอาคารที่อยู่อาศัย

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
   


 











โครงการอบรมปฏิบัติธรรม
“ธรรมสารประภัสสร”






บทความ / ประชาสัมพันธ์
และสิ่งที่นำเสนอต่าง ๆ ในเว็บไซต์
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมาของธงชัยเฉลิมพล
18 มกราคม วันกองทัพไทย
ประวัติความเป็นมาของทหารช่าง
พระบิดาทหารช่าง
สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
   82 พรรษา และสนามเด็กเล่น
   เฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษา
วิสาหกิจชุมชน
การแอบอ้างข้อความว่าเป็น
   พระบรมราโชวาทของ
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา
 
 

ดาวน์โหลด Font , ตำราเรียน
และสาระน่ารู้ต่าง ๆ ฟรี !
ฟอร์มแบบพิมพ์หนังสือราชการ
เครื่องหมายยศทหาร
Font  สำหรับงานสารบรรณ
ตำรา,หลักสูตรต่าง ๆ รร.ช.กช.
สิ่งที่ทหารควรรู้และแบบฟอร์มต่าง ๆ
   ที่กำลังพลควรมีไว้ในสมุดประวัติ
 






:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037