:: สถาบันอันยิ่งใหญ่ร้อยใจรัก  พึงพิทักษ์คู่ไทยไม่ขาดสาย  ความปึกแผ่นเป็นแก่นสารมั่นมิคลาย  เราทั้งหลายย่อมตระหนักพร้อมภักดี ::

:: เกี่ยวกับหน่วย ::
ประวัติหน่วย
ทำเนียบผู้บังคับกองพัน
วิสัยทัศน์

 
 
 

หากพบข้อความ คำพูด
หรือเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
รวมทั้งการกระทำที่ล่วงเกิน
สถาบันพระมหากษัตริย์
กรุณาแจ้ง 0-2642-7033
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 :: รวมลิงค์หน่วยงานทหาร ::
กองทัพบก
กองทัพภาคที่ 1
กรมการทหารช่าง
กองพลพัฒนาที่ 1
กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
กรมพัฒนาที่ 1
กองพันพัฒนาที่ 1
 
เข้าชมลำดับที่
ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. รับรางวัลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทดสอบภาษาอังกฤษ จาก มทภ.1

อดีตผู้บังคับกองพันฯ  และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย และมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561


ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. รับรางวัลทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย และทดสอบภาษาอังกฤษ จาก ผบ.ทบ.

พิธีต้อนรับทหารใหม่, มอบธงประจำหน่วยฝึกฯ
และประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธย ย่อ วปร.


สถาปนา ครบรอบ 39 ปี กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ 30 พ.ย.60


  ข่าวจาก ททบ.5 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์


 


โครงการอบรมปฏิบัติธรรม
“ธรรมสารประภัสสร”


บทความ / ประชาสัมพันธ์
และสิ่งที่นำเสนอต่าง ๆ ในเว็บไซต์
พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมาของธงชัยเฉลิมพล
18 มกราคม วันกองทัพไทย
ประวัติความเป็นมาของทหารช่าง
พระบิดาทหารช่าง
สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
   82 พรรษา และสนามเด็กเล่น
   เฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษา
วิสาหกิจชุมชน
การแอบอ้างข้อความว่าเป็น
   พระบรมราโชวาทของ
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา
 
 

ดาวน์โหลด Font , ตำราเรียน
และสาระน่ารู้ต่าง ๆ ฟรี !
ฟอร์มแบบพิมพ์หนังสือราชการ
เครื่องหมายยศทหาร
Font  สำหรับงานสารบรรณ
ตำรา,หลักสูตรต่าง ๆ รร.ช.กช.
สิ่งที่ทหารควรรู้และแบบฟอร์มต่าง ๆ
   ที่กำลังพลควรมีไว้ในสมุดประวัติ
ดาวน์โหลดเพลงมาร์ช 112
E-learning
Unit school


:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037