::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. และ คุณ ณฐอร  แจ่มดี ประธานชมรมแม่บ้าน ช.พัน.112 ช.1 รอ.  พร้อมคณะนายทหารของหน่วย 
ตรวจเยี่ยมกำลังพลและครอบครัวตามบ้านพัก เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ เมื่อ 16 พ.ค. 61 เวลา 1730


   
                                                                                                                                                
 


:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037