::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::ช.พัน.112 ช.1 รอ. จัดกำลังพล นายทหาร ,นายสิบ และพลทหาร ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนองค์สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
ณ ที่พักสงฆ์พุทธสันติโมกขธรรม ต.รางบัว อ.จอมบึง จว.ร.บ. โดยมี พ.อ. องค์อาจ  แจ่มดี  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. และภริยา  เป็นประธานในพิธี
เมื่อ 20 พ.ค. 61 เวลา 1559


   
                                                                                                                                                
 


:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037