::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
ระหว่าง พ.อ.วีรพจน์  สุภธีระ (ท่านเก่า) กับ พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี (ท่านใหม่) ณ บก.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 2 พ.ค.61 เวลา 0900
   

   
                                                                                                                                                
 


:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037