::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::พ.อ.วีรพจน์ สุภธีระ ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.  เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่, มอบธงประจำหน่วยฝึกฯ
และประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธย ย่อ วปร. ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ณ สนามหน้า ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 21 ธ.ค.60

   
                                                                                                                                                
 

:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037