::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง:::เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.56 พ.อ.ธีรพล ศรีเกษม ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ พ.อ.สมเกียรติ มาลากรณ์ หน.กรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร
ของกองทัพบก ประจำปี 2556 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบและประเมิลผล ฯ โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบและประเมินผลฯ ดังนี้.-
- ฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย ณ ห้องประชุม ช.พัน.112 ช.1 รอ.
- ตรวจสอบและประเมินผล ฯ ตามหัวข้อเกี่ยวกับการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร, การรักษาวินัยทหาร, การพัฒนารักษาขวัญ, การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาคุณธรรม
- นำคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯ ตรวจโรงประกอบเลี้ยง และ นขต.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
- นำคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯ ฟังการบรรยายสรุป ณ ที่ทำการกองทุนชุมชน ช.พัน.112 ช.1 รอ. (ชุมชน 2) และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน
                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037 :: ภายใน ทบ.52179 ::  E-mail  chor112@hotmail.com