::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง:::ช.พัน.112 ช.1 รอ. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับกำลังพลและครอบครัว จำนวน 3 สถานที่ คือ หาดชะอำ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.56,
สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ เมื่อวันที่ 2 พ.ค.56 และสวนสยาม เมื่อวันที่ 7 พ.ค.56 โดยมี พ.อ.ธีรพล ศรีเกษม ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. ร่วมทัศนศึกษาสวนสยาม
   

สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์
   

หาดชะอำ
   
                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037 :: ภายใน ทบ.52179 ::  E-mail  chor112@hotmail.com