::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง:::พ.อ.ธีรพล  ศรีเกษม  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องปริ๊นเตอร์, เสื้อจราจร และเครื่องวัดความดันโลหิต
ให้กับฝ่ายอำนวยการและหน่วยขึ้นตรง ณ บริเวณด้านหน้า บก.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 11 มี.ค.56
                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037 :: ภายใน ทบ.52179 ::  E-mail  chor112@hotmail.com