::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง:::พ.อ.ธีรพล  ศรีเกษม  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ (มอบให้ทายาทของ ร.ท.ประณตพล  แท่นเผือก)
ณ ห้องประชุม ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 5 มี.ค.56พ.อ.ธีรพล  ศรีเกษม  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการ ทภ.1
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ (มอบให้ทายาทของ ร.ท.ประณตพล  แท่นเผือก)
ณ ห้องประชุม ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 14 ก.พ.56
                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037 :: ภายใน ทบ.52179 ::  E-mail  chor112@hotmail.com