::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง:::พ.อ.ธีรพล ศรีเกษม ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำคณะนายทหารของหน่วยเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลนายทหารปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2556 
ในการนี้มีนายทหารของหน่วยที่ปฏิบัติดีเด่นเข้ารับรางวัลคือ ร.ต.กฤษฎา  ศรีโพธิ์อ่อน
โดยมี  พล.ต.เยาวดนัย  ภู่เจริญยศ  ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.พัฒนา 1  เมื่อวันที่ 26 ก.ย.56

                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037 :: ภายใน ทบ.52179 ::  E-mail  chor112@hotmail.com