::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง:::พ.อ.ธีรพล  ศรีเกษม  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพลร่วมสวนสนาม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  เนื่องในวันกองทัพไทย
โดยมี พล.ท.ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ  จก.กช. เป็นประธาน  ณ สนามหน้า บก.กช. เมื่อ 18 ม.ค.56
                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037 :: ภายใน ทบ.52179 ::  E-mail  chor112@hotmail.com