::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง:::ชสจ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี ร่วมกับ อบต.ดอนกรวย จัดกิจกรรมแจกจ่ายผ้าห่มให้กับประชาชน (ขาดแคลน/ยากจน)
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 100 คน  โดยมี ร.อ.นิพนธ์  ขุนศาล ผู้แทน ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธาน
ณ ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี เมื่อ 10 ม.ค.56

                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037 :: ภายใน ทบ.52179 ::  E-mail  chor112@hotmail.com