::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::คุณปาลิดา ประถมภัฎ  ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. และคณะ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ช.พัน.112 ช.1 รอ.
โดยมี พ.อ.เจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.ช.1 รอ. , พ.อ.ชลชัย เกิดแจ่ม ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. , คุณธัญญลักษมณ์  เกิดแจ่ม  ประธานชมรมแม่บ้าน ช.พัน.112 ช.1 รอ.
พร้อมด้วยคณะนายทหาร และกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนของหน่วย ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการกองทุนชุมชน (ชุมชนที่ 1) ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 15 มิ.ย.55
                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037 :: ภายใน ทบ.52179 ::  E-mail  chor112@hotmail.com