::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::คุณศศิธร วงศาโรจน์  ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา 1 มอบจักรอุตสาหกรรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก โดยมี คุณธัญญลักษมณ์  เกิดแจ่ม  ประธานชมรมแม่บ้าน ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นผู้รับมอบ 
ณ ที่ทำการกองทุนชุมชน (ชุมชนที่ 1) ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 21 พ.ค.55
                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)