::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ::::::: ความเป็นมาในการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เฉพาะกิจ) ::::
           พล.พัฒนา 1 ให้ ช.พัน.112 ช. 1 รอ. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้หน่วยจึงให้ ร.ท.วรุตม์ การรอบรู้ หน.ชุด ชสจ.อ.ดำเนินสะดวก เป็นผู้ประสานงานและจัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของในพื้นที่รับผิดชอบคือ อ.ดำเนินสะดวก ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 ก.ย.54  จำนวน 3 จุด คือ 1.รพ.สต.ตาหลวง 2.รพ.สต.ดอนคลัง 3.สถานีวิทยุชุมชน
คลื่น 98.75 FM. วัดปราสาทสิทธิ์ (หลักห้า) ต.ประสาทสิทธิ์   ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
  
           ตัวแทนประชาชน อ.ดำเนินสะดวก และชุด ชสจ.ได้รวบรวมนำสิ่งของที่รับบริจาคมามอบให้กับหน่วย โดยมี  พ.อ.ชลชัย  เกิดแจ่ม ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นผู้รับมอบ  
ณ หน้า บก.ช.พัน.112 ช.1 รอ.  เมื่อ 23 ก.ย.54

พ.อ.ชลชัย  เกิดแจ่ม  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. รับมอบสิ่งของบริจาคจากตัวแทนประชาชนในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี
ซึ่งหน่วยได้รวบรวมส่ง พล.พัฒนา 1 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไป
ณ หน้า บก.ช.พัน.112 ช.1 รอ.  เมื่อ  23  ก.ย.54
" ขอขอบคุณชาว อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี ทุกท่าน  ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ, ข้าวสาร, อาหารและน้ำ ฯลฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย "

                                                                                                                                              
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)