::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.55 ช.พัน.112 ช.1 รอ. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2555" โดยมี พ.อ.ชลชัย  เกิดแจ่ม  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธาน
รายละเอียดการปฏิบัติมีดังนี้.-
• ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของกำลังพลทุกนาย
• จัดขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ โดยใช้รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ ร่วมขบวนแจกจ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติด
ให้กับกำลังพลและครอบครัวทุกชุมชนภายในค่ายบุรฉัตร
                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037 :: ภายใน ทบ.52179 ::  E-mail  chor112@hotmail.com