::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::พ.อ.ชลชัย  เกิดแจ่ม  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับกำลังพลที่ร่วมส่งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่กำลังพลประทับใจ ร่วมประกวดผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วย (โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554)
::: ผลงานของกำลังที่ชนะเลิศ โดยการโหวต คือ จ.ส.อ.สุจิน  เชื้อแก้ว :::
ณ หน้า บก.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 25 พ.ย.54

>> Click ! ชมรายละเอียดในการประกวดผ่านเว็บไซต์ของหน่วยเพิ่มเติม <<


::: พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ชนะเลิศ :::

ช.พัน.112 ช.1 รอ. โดย ตอนยุทธการและการข่าวฯ ให้กำลังพลจำนวน 114 นาย (เฉพาะช่วงรวมแถว หน้า บก.พัน.) มีส่วนร่วมในการโหวตฯ ทุกนาย
และตัวแทนจากสายงาน / ฝ่ายอำนวยการร่วมตรวจนับผลโหวตฯ  เมื่อ 7 ต.ค.54   
>> Click ! ชมรายละเอียดในการประกวดผ่านเว็บไซต์ของหน่วยเพิ่มเติม <<
                                                                                                                                                 
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)