::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::พ.อ.ชลชัย  เกิดแจ่ม ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ  พล.ต.คนินทร วงศาโรจน์  ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ
ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบการดำเนินงานของหน่วย และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน
เมื่อ 27 ต.ค.54ประธานชมรมแม่บ้าน พล.พัฒนา 1 และคณะ  เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนของหน่วย 
โดยมี คุณธัญญลักษมณ์  เกิดแจ่ม  ประธานชมรมแม่บ้าน ช.พัน.112 ช.1 รอ. ให้การต้อนรับ
เมื่อ 27 ต.ค.54
                                                                                                                                                 
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)