::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง:::พ.อ.ชลชัย  เกิดแจ่ม  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ " จากวันนั้นถึงวันนี้ สมศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย "
และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ราชบุรี เมื่อ 20 ก.ย.55


งานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด โดยมี พล.ต.คนินทร วงศาโรจน์ ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ในการนี้ พ.อ.ชลชัย  เกิดแจ่ม  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. มอบภาพถ่ายในชุดรักษาพระองค์ ให้กับกำลังพลของหน่วยที่เข้าร่วมโครงการ ฯ
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์  เมื่อ 19 ก.ย.55

พ.ต.ชัชวาลย์  อยู่สุขสม ผบ.ร้อย.บก.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และมอบของที่ระลึก
ให้กับกำลังพล ร้อย.บก.ฯ ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
ณ โรงรถ ร้อย.บก.ฯ เมื่อ 21 ก.ย.55
                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037 :: ภายใน ทบ.52179 ::  E-mail  chor112@hotmail.com