::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง:::พ.อ.ชลชัย  เกิดแจ่ม  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2556
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กำลังพลดังกล่าวที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความพากเพียร อุตสาหะ วิริยะ ได้สร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้กับหน่วย
เหล่าทหารช่าง กองทัพบก และประเทศชาติมาตลอดชีวิตรับราชการ ณ บริเวณด้านหน้า บก.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 20 ก.ย.55  ลำดับในพิธีมีดังนี้.-
- ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด กราบลาพระพุทธสิงห์ชัยมงคล พระพุทธรูปประจำกองพัน
- อำลาธงชัยเฉลิมพล
- ผู้บังคับกองพัน มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037 :: ภายใน ทบ.52179 ::  E-mail  chor112@hotmail.com