::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::วัดปราสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี  ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย จัดงานทำบุญตักบาตรเทโววันออกพรรษา
ในการนี้ทางวัดได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลเพื่อช่วยคัดแยกสิ่งของต่าง ๆ ที่ประชาชนร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก
สิ่งของต่าง ๆ ที่คัดแยกวัดปราสาทสิทธิ์มอบให้หน่วยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุกภัย
เมื่อ 13 ต.ค.54เนื่องในวันออกพรรษา  วัดหนองรี ต.หนองรี อ.โพธาราม จว.ราชบุรี ขอรับการสนับสนุนกำลังพลเพื่อช่วยคัดแยกสิ่งของต่าง ๆ ที่ประชาชนร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก
สิ่งของต่าง ๆ ที่ประชาชนร่วมทำบุญ ทางวัดมอบให้หน่วย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อ 14 ต.ค.54
                                                                                                                                                 
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)