::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::พ.อ.ชลชัย  เกิดแจ่ม  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. พร้อมด้วยนายทหารของหน่วย ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2554 ครั้งที่ 2
โดยมี  พ.อ.สุรพล    เอี้ยวสุวรรณ  รอง ผบ.ช.1 รอ. (1) เป็นประธานในพิธี  ณ หน้า บก.ช.1 รอ. เมื่อ 19 ส.ค.54


ช.พัน.112 ช.1 รอ. จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2
โดยมี  พ.ท.เกียรติพนธ์  ประทุมรัตน์  นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ผู้แทน ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานในพิธี  เมื่อ 17 ส.ค.54

                                                                                                                                                 
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)