::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::พ.อ.ชลชัย  เกิดแจ่ม ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพื้นฐานอินเตอร์เน็ต (Unit school)
เพื่อให้กำลังพลมีพัฒนาการ ก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ และสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและหน่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 นาย ห้วงการอบรมตั้งแต่ 28 ก.ค.54 ถึง 28 ก.ค.54   ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาความรู้ ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 28 ก.ค.54

                                                                                                                                                 
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)