::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
โดย  กองพลพัฒนาที่ 1 (กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์)
:::: ประมวลภาพ  การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 7,8,9,10 ต.ตลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท ::::


การปฏิบัติงานวันที่  22 - 24 ก.ย.54   รับ-ส่งประชาชน , ขนย้ายสิ่งของด้วยเรือและรถบรรทุกของหน่วย


การปฏิบัติงานวันที่ 25 ก.ย.54  รับสิ่งของบริจาคจากกาชาดจังหวัดชัยนาทไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยซึ่งพักที่วัดบ้านหนอง
และรับ-ส่งสิ่งของบริจาคจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 7,8,9 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท


การปฏิบัติงานวันที่ 26 ก.ย.54  รับ-ส่งผู้นำท้องถิ่นและผู้สื่อข่าวเพื่อบันทึกภาพ

30 ก.ย.54  ช.พัน.112 ช.1 รอ. จัดกำลังพลเพื่อสับเปลี่ยนหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สรรพยา จว.ชัยนาท
และนำสิ่งของที่รับบริจาคจากประชาชนในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย


การปฏิบัติงานวันที่ 1 - 3 ต.ค.54  
- ชี้แจง,ทำความเข้าใจกับกำลังพลก่อนปฏิบัติงาน, วางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลและส่วนราชการในพื้นที่ ต.ตลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท
- นำสิ่งของที่รับบริจาคจากประชาชนในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี แจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย
- รับ-ส่งประชาชน, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลไปส่งที่วัดบ้านหนอง ต.ตลุก จว.ชัยนาท
- ร่วมต้อนรับ รอง มทภ.1 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสถานการณ์น้ำท่วม โดยมี รอง ผวจ.ชัยนาท เป็นผู้บรรยาย

การปฏิบัติงานวันที่  4  ต.ค.54
รับ-ส่งประชาชน, นำสิ่งของ, อาหารและน้ำดื่ม ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่วัดบ้านหนอง ต.ตลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท

การปฏิบัติงานวันที่  5  ต.ค.54
รับ-ส่งประชาชน ต.ตลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท

การปฏิบัติงานวันที่  6  ต.ค.54
รับ-ส่งประชาชนในพื้นที่ และนำผู้ป่วยหมู่ที่ 8 ต.ตลุก อ.สรรพยา ส่ง รพ.ชัยนาท , ช่วยขนย้ายทรัพย์สินด้วยเรือของหน่วย

การปฏิบัติงานวันที่  7  ต.ค.54
- เวลา 0900-1400 รับ-ส่งสิ่งของพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่ได้ประทานสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบอุทกภัยในหมู่ที่ 4,5 ต.ตลุก
อ.สรรพยา จว.ชัยนาท  โดยมี พล.ต.ต. จักรพงษ์ หอมไกลลาส เป็นผู้แทนพระองค์
- เวลา 1430-1900 ร่วมกับชุดป้องกันภัยของ ตชด. จว.กาญจนบุรี ช่วยกันขนย้ายผู้ประสบอุทกภัยออกจากพื้นที่และนำสิ่งของบริจาคของสภากาชาดไทย
ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนหมู่ที่ 7,8,9 ต.ตลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท 

การปฏิบัติงานวันที่  8 - 9 ต.ค.54
- ขนย้ายสิ่งของและผู้ประสบอุทกภัยออกนอกพื้นที่
- ช่วยประชาชนบรรจุกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำ
- วันที่ 9 ต.ค.54 เวลา1300 รับถุงพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งที่วัดบ้านหนอง หมู่ที่ 8 และ รร.บ้านหนอง หมู่ที่ 9 ต. ตลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท
โดยมี ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นผู้แทนพระองค์

การปฏิบัติงานวันที่ 10 ต.ค.54
- ขนย้ายสิ่งของและผู้ประสบอุทกภัยออกนอกพื้นที่
- รับอาหาร-น้ำดื่ม จากศาลากลาง จว.ชัยนาท ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ อ.สรรพยา ด้วยรถยนต์บรรทุกของหน่วย

การปฏิบัติงานวันที่ 11 ต.ค.54
- รับส่งสิ่งของและประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย
- รับอาหารและน้ำที่บริจาคโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่วัดมะปราง ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท

การปฏิบัติงานวันที่ 13 ต.ค.54
- สนับสนุนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการขนอาหารและน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่วัดมะปราง ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท
- ขนย้ายสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 7,8,9 ต.คลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท


การปฏิบัติงานวันที่ 14 ต.ค.54
- ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำสิ่งอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคจากประชาชนชาว อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี โดยมอบให้กับตัวแทนของเทศบาล ต.ตลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท
- รับ-ส่งประชาชนและนำสิ่งอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 7,8,9 ต.ตลุก
- สนับสนุนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัย


การปฏิบัติงานวันที่ 19-21 ต.ค.54 
1. ร่วมกับ รพ. ส่งเสริมสุขภาพ อ.ปากท่อ จว.ราชบุรี บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค
2. สนับสนุนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค
3. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยออกจากพื้นที่และขนย้ายสิ่งของ

การปฏิบัติงานวันที่ 22 ต.ค.54
1. ร่วมกับอาสาสมัคร รพ.สต.ปากช่อง อ.จอมบึง จว.ราชบุรี บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค
2. รับส่ง นายอำเภอสรรพยา ในการตรวจเยี่ยมประชาชน
3. สนับสนุนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค

การปฏิบัติงานวันที่ 23 ต.ค.54
1. รับส่งสิ่งของและนำผู้ประสบอุทกภัยออกจากพื่นที่
2. ให้การสนับสนุนวัดหนองสองห้อง ต.ตากยา อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย

การปฏิบัติงานวันที่ 24 ต.ค.54
- รับส่งประชาชน หมู่ที่ 7, 8, 9 ต.ตลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท

การปฏิบัติงานวันที่ 25 ต.ค.54
- รับส่งประชาชน
- นำสิ่งของบริจาคจากสภากาชาดไทยไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่วัดบ้านหนอง ต.ตลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท

การปฏิบัติงานวันที่ 26 ต.ค.54
- รับส่งประชาชน
- สนับสนุนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชน และมอบสิ่งอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสพอุทกภัย ณ วัดบ้านหนอง

การปฏิบัติงานวันที่ 27 ต.ค.54
- สนับสนุนงานฌาปนกิจศพ ณ วันบ้านหนอง ต.ตลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท
   
                                                                                                                                                 
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)