::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::


1. พ.อ.ธงชัย    เชื้อสนิทอินทร์
ตั้งแต่  พ.ค.22 - เม.ย.232. พ.อ.ม.ล.เถลิงลาภ   ทวีวงศ์
ตั้งแต่  เม.ย.23 - ม.ค.243. พ.อ.คมกฤช    ศรียะพันธ์
ตั้งแต่  ม.ค.24 - เม.ย.244. พ.อ.สมภพ    เอมะรุจิ
ตั้งแต่  เม.ย.24 - ต.ค.265. พ.อ.เลิศรัตน์   รัตนวานิช
ตั้งแต่ ต.ค.26 - ม.ค.286. พ.อ.สุภาษิต   วรศาสตร์
ตั้งแต่   ม.ค.28 - ก.พ.307. พ.อ.ไกรศิริ   บุรณศิริ
ตั้งแต่   ก.พ.30 - ม.ค.328. พ.อ.สมมาตร   ดีประดิษฐ์
ตั้งแต่  ม.ค.32 - ก.พ.33


9. พ.อ.บรรจง    สังข์สุวรรณ
ตั้งแต่  ก.พ.33 - มี.ค.3510. พ.อ.วศิน  ถนัดช่าง
ตั้งแต่  มี.ค.35 - ส.ค.3711. พ.อ.ประจง  ประดิษฐ์ผล
ตั้งแต่  ส.ค.37 - ธ.ค.3912. พ.อ.สมชัย  ปิยะธรรมดารา
ตั้งแต่  ธ.ค.39 - มิ.ย.4213. พ.อ.เมธี    พยอมหอม
ตั้งแต่   มิ.ย.42 - มิ.ย.4514. พ.อ.เจษฎา  เปรมนิรันดร
ตั้งแต่   มิ.ย.45 - ม.ค.4815. พ.อ.สุรพล    เอี้ยวสุวรรณ
ตั้งแต่   ม.ค.48 - พ.ย.49


16. พ.อ.เธียรพงศ์  เมืองพรหม
ตั้งแต่   พ.ย.49 - ก.พ.5217. พ.อ.ไพรัช    โอฬารไพบูลย์
ตั้งแต่   ก.พ.52 - พ.ค.54
18. พ.อ.ชลชัย  เกิดแจ่ม
ตั้งแต่  พ.ค.54 - ต.ค.55


19. พ.อ.ธีรพล  ศรีเกษม
ตั้งแต่ ต.ค.55 - พ.ย.5720. พ.อ.กิตติ  คงหอม
ตั้งแต่ พ.ย.57 - ต.ค.58


21. พ.อ.ชุติภัทร วรรณทอง
ตั้งแต่ ต.ค.58 - ต.ค.5922. พ.อ.วีรพจน์ สุภธีระ
ตั้งแต่ ต.ค.59 - พ.ค.61


23. พ.อ.องค์อาจ  แจ่มดี
ตั้งแต่ พ.ค.61 - พ.ย.62

24. พ.อ.อัมพุช  พัฒน์ทอง
ตั้งแต่ พ.ย.62 - ปัจจุบัน
>>> กลับหน้าหลัก <<<
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)