::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธ.ค.53
พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพลพร้อมครอบครัว ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธ.ค.53  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ณ ห้องประชุมของหน่วย เมื่อ 9 พ.ย.53 ตั้งแต่ 1800-2000 และจัดเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับผู้ร่วมปฏิบัติธรรม ณ เรือนหนุมาน
                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)