::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::พ.อ.ไพรัช   โอฬารไพบูลย์   ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.  เป็นประธานในพิธี
มอบเงินของสหประชาชาติเป็นค่าตอบแทนการเสียชีวิตของ จ.ส.อ.ทวีป  โพธิ์ทอง ณ ห้องประชุม ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 17 ส.ค.53

พ.อ.ไพรัช   โอฬารไพบูลย์  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการ ทภ.1
และเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตให้กับทายาทของ ส.อ.นิพนธ์  คำบุญ  สังกัด ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 2 เมื่อ 9 ส.ค.53
                                                                                                                                                                                 
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)