::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::พ.อ.ไพรัช   โอฬารไพบูลย์   ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานในพิธี โครงการลด ละ เลิกเหล้า
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ และฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีให้กับกำลังพล
ณ  ศูนย์การศึกษาพัฒนาความรู้ ช.พัน.112 ฯ เมื่อ 20 ก.ค.53 โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้.-
1. เชิญวิทยากรจาก รพ.ค่ายภาณุรังษี มาให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสุราและวิธีงดเว้นในการลด ละ เลิก เหล้า
2. นิมนต์พระสงฆ์ มาบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ อานิสงส์ของการลด ละ เลิก อบายมุขในเทศกาลเข้าพรรษา ”  
และให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนตั้งใจพร้อมกันกล่าวคำปฏิญาณตน (อธิษฐานจิต)
ตั้งใจกล่าวคำสัตย์ ต่อหน้าองค์พระปฏิมากร และเขียนคำปฏิญาณตนแล้วใส่บาตรต่อหน้าพระสงฆ์                             

                                                                                                                                               
>>> กลับหน้าหลัก <<<
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)