::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::ช.พัน.112 ช.1 รอ. สนับสนุนให้กำลังพลเล่นกีฬาและส่งนักกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันที่จัดขึ้น ทั้งในส่วนของทหารระหว่างค่าย-หน่วยข้างเคียง-ส่วนราชการในพื้นที่
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ทั้งยังให้การสนับสนุนบุคคลากรด้านกีฬา(ผู้ฝึกสอน) ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน

การแข่งขันฟุตบอลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหารในพื้นที่
 ต่อหน้าที่ 2
                                                                                                                                                                                  
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)