::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::
:: สาระน่ารู้ ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

* เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเอกสาร PDF (Portable Document Format)
* กฎหมายน่ารู้ * การใช้เครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาว
* การใช้คำย่อในกองทัพบก * ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา
* ยศทหารในกองทัพไทยและสหรัฐ * พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
* ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ * ข้อบังคับทหารว่าด้วยการทำความเคารพ
* ชื่อค่ายทหารในประเทศไทย * เครื่องแบบทหารบก
* คำชี้แจงทหารตักเตือนเรื่องการทำความเคารพ * การประดับเข็มฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๙

:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ควรมีไว้ในสมุดประวัติ ::
* หนังสือเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย * พินัยกรรมหน่วยทหาร
* หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินทดแทน * หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน อทบ.
* หนังสือระบุตัวผู้รับเงินพิทักษ์พลพิเศษ  
 
                                                                                                                                               
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)