::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เป็นประธานในพิธีปฏิบัติธรรม “ โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา "
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน และความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ณ ห้องประชุมของหน่วย  ตั้งแต่ 1800-2000
เมื่อ 27 เม.ย.54

                                                                                                                                                 
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)