::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ::: รวมกิจกรรมที่ผ่านมา

» พิธีต้อนรับทหารใหม่และมอบธงประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/53  เมื่อ 21 พ.ค.53
» ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. ร่วมปฏิบัติธรรมและพบปะกำลังพลพร้อมแม่บ้าน 2 ส.ค.53
» โครงการค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด (ตำรวจจิ๋ว ทหารน้อยฯ)
» โครงการประชาสัมพันธ์ชุมชนรอบค่ายฯ 25 ส.ค.53
» รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
» พิธีมอบเงินของสหประชาชาติ ฯ
» วันสถาปนา รร.จปร.ครบรอบปีที่ 123 เมื่อ 5 ส.ค.53
» โครงการลด ละ เลิกเหล้า 20 ก.ค.53
» วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พล.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน  ผู้ทรงให้กำเนิดเหล่าทหารช่าง  เมื่อ 14 ก.ย.53
» การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงปี 53
» โครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด เมื่อ 4 ก.ย.53
» พิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต 28 ก.ย.53
» พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. นำกำลังพลร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ รพ.ศิริราช  เมื่อ 20 ก.ย.53
» ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธ.ค.53 9 พ.ย.53
» การแข่งขันกีฬาภายในหน่วย ประจำปี 2553
» พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ, ย้ายหน่วยและผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 21 ก.ย.53
» พิธิวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ณ บก.พล.พัฒนา 1 22 ต.ค.53
» พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณด้านหน้า บก.ช.11 23 ต.ค.53
» พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/51 28 ต.ค.53
» พิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการผลัดที่ 2/2551 ณ  ลานพื้นแข็ง หน้า บก.พล.พัฒนา 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์   29 ต.ค.53
» บริจาคอาหารช่วยเหลือผู้ประอุทกภัย อ.ดำเนินสะดวก วันที่  1  พ.ย.53 
» การฝึกอบรมวิชาชีพ (UNIT SCHOOL)
» การแข่งขันกีฬาภายในหน่วย ประจำปี 2553 
»  พิธีต้อนรับทหารใหม่และมอบธงประจำหน่วยฝึกฯ เมื่อ 19 พ.ย.53
» วันคล้ายวันสถาปนา ช.พัน.112 ช.1 รอ. ครบรอบ 32 ปี 30 พ.ย.53
» รวมภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
» งานขุดคลองแพงพวยน้อย อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี
» อวยพรปีใหม่ 2554 "ผบ.ช.1รอ. และ ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
» ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2554 ณ ค่ายศรีสุริยวงศ์, รับฟังโอวาทและรับพรจาก จก.กช. ณ สนามกีฬากลาง ค่ายบุรฉัตร
» สังสรรค์ พล.พัฒนา 1 และการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2554 ณ สนาม ฮ ค่ายบุรฉัตร เมื่อ 7 ม.ค.54
» วันเด็กแห่งชาติ เมื่อ 13 ม.ค.55
» พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ สนามหน้า บก.กช เมื่อ 18 ม.ค.54
» ช.พัน.112 ช.1 รอ. โดย ชป.ที่ 11-12  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ดำเนินการซ่อมปรับปรุงบ้านพักให้กับราษฎรผู้ยากไร้ ตามโครงการ ราษฎร์ร่วมใจ ใต้เบื้องพระยุคลบาท
» พิธีต้อนรับ มทภ.1 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย พล.พัฒนา 1 และเป็นประธานในการเปิดป้ายอาคารรับรอง พล.พัฒนา 1 เมื่อ 8 ก.พ.54
» โครงการสู้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คลิ๊ก ! ชมภาพกิจกรรม ชป.ที่ 9-10 อ.โพธาราม (ปัจจุบันพื้นที่ อ.โพธาราม ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย)
       คลิ๊ก ! ชมภาพกิจกรรม ชป.ที่ 11-12 อ.ดำเนินสะดวก (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่คือชุดวิทยากรเสริมสร้างความเข้าใจ (ชสจ.) อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี )
» โครงการชุมชนป้องกันยาเสพติด(ลานกีฬาต้านยาเสพติด) และทัศนศึกษา เมื่อ 18 ก.พ.54
» การตรวจสอบและประเมินผล ตามนโยบายการปลูกฝัง และสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของ ทบ.ประจำปี 2554 เมื่อ 24 ก.พ.54
» มทภ.1 ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทนักกีฬากลุ่ม 1 (ทภ.1) เมื่อ 4 มี.ค.54
» พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 61  เมื่อ 4 มี.ค.54
» ฮอตไลน์ไทยแลนด์ (เทปบันทึก)  งานขุดลอกคลองแพงพวยน้อย อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี
» โครงการราษฎร์รวมใจใต้เบื้องพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน  เมื่อ 18 มี.ค.54
» พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 61  เมื่อ 9 มี.ค.54
» พิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น ภาคหมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2554 ณ สนาม ฮ ค่ายบุรฉัตร
» การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น ภาคหมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2554  ณ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
» การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อ 2 เม.ย.54
» การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการปี 2554 ในพื้นที่ จว.กาญจนบุรี (1-9 เม.ย.54)
» ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อ 27 เม.ย.54
» งานประเพณีสงกรานต์ปี 54 ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ราชบุรี เมื่อ 18 เม.ย.54
» พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและอำลาชีวิตราชการทหารผลัดที่ 1/2552 เมื่อ 28 เม.ย.54
» พิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2552 ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.พล.พัฒนา 1 เมื่อ 29 พ.ค.54
»  พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รพ.ศิริราช เมื่อ 9 พ.ค.54
» พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ พล.พัฒนา 1 ประจำปี 2554 เมื่อ 10 พ.ค.54
» พิธีต้อนรับทหารใหม่และมอบธงประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ พร้อมทั้งประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.ให้กับทหารใหม่ 1/54 เมื่อ 18 พ.ค.54
»  พิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ พร้อมทั้งแนะนำผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงของ พล.พัฒนา 1 เมื่อ 19 พ.ค.54
» พิธีเปิดการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารปี 2554 (บัญชี 1/54) เมื่อ 28 พ.ค.54
» พิธีปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เมื่อ 23 พ.ค.54
»  งานเลี้ยงสังสรรค์ "สายสัมพันธ์..แห่งศรัทธา" (พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูรย์)
»  พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 3 มิ.ย.54
»   ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. และ ชสจ. อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี พบปะประชาชนในพื้นที่ ต.ตาหลวง ณ วัดปรกเจริญ
     และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลในการรื้ออาคารเรียนเก่าวัดสอนประดิษฐ์วราราม ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก ซึ่งหน่วยได้ให้การสนับสนุน ตั้งแต่ 17-19 มิ.ย.54
» พล.ต.ธวัชชัย นุ่มนิ่ม ผบ.พล.พัฒนา 1 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ 1/54  เมื่อ 17 มิ.ย.54
» ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. พบปะกำลังพลและครอบครัว เมื่อ 22 มิ.ย.54
» ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. พบปะทหารใหม่ผลัดที่ 1/54  เมื่อ 30 มิ.ย.54
» พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ราชบุรี เมื่อ 12 ก.ค.54
» วันอาสาฬหบูชา ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จว.ราชบุรี เมื่อ 15 ก.ค.54
» การอบรมพื้นฐานอินเตอร์เน็ต (Unit school) เมื่อ 28 ก.ค.54
» พิธีมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการ ทภ.1 ให้กับทายาทของ จ.ส.อ.อนุ  วงศ์สมบูรณ์ เมื่อ 28 ก.ค.54
» ช.พัน.112 ช.1 รอ. ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คน (กีฬาภายใน พล.พัฒนา 1 ประจำปี 2554)  เมื่อ 28 ก.ค.54
» การตรวจสภาพความพร้อมรบและการฝึกเป็นหน่วยทางยุทธวิธีระดับกองร้อยของกำลังพลสำรอง เมื่อ 9 ส.ค.54 (การฝึกครั้งที่ 4)
» การตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลสำรองของ นรด.  เมื่อ 11 ส.ค.54 (การฝึกครั้งที่ 4)
» รวมภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2554
» โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อ 23 ส.ค.54
» พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เมื่อ 25 ส.ค.54
» พิธีเปิดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องสูง (ภาคกองร้อย) ประจำปี 2554  เมื่อ 26 ส.ค.54
» การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง (ภาคกองร้อย) นอกที่ตั้ง ประจำปี 2554  ณ บริเวณพื้นที่ฝึกเขาทุ่งเล่นม้า ต.หนองโรง อ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี เมื่อ 1 ก.ย.54
» การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2
» การตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ “โครงการซ่อมแซมบ้านพักเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน”
      ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบ อ.ดำเนินสะดวก จำนวน 12 หลัง และชุมชนรอบค่ายฯ จำนวน 2 หลัง  เมื่อ 16 ก.ย.54
» การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ประเภททีมชุด  กีฬาภายใน พล.พัฒนา 1 ตั้งแต่ 13 - 22 ก.ย.54
» สวนสนามในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ณ สนามหน้า บก.กช. เมื่อ 22 ก.ย.54
» พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด , ผู้เกษียณอายุราชการ และงานเลี้ยงสังสรรค์ เมื่อ 22 ก.ย.54
» รับมอบสิ่งของที่บริจาคจากตัวแทนประชาชน อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย เมื่อ ก.ย.54
» การจัดกำลังพลและเรือท้องแบนสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.ชัยนาท เมื่อ ก.ย.54
» พิธี รับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.พล.พัฒนา 1 เมื่อ 7 ต.ค.54
» พิธีมอบเกียรติบัตรและมอบภาพถ่ายที่ระลึกในชุดทหารรักษาพระองค์ พร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
      และมอบของขวัญรางวัลให้กับพลทหารกองประจำการที่ปลดเป็นทหารกองหนุน (ผลัดที่ 2/52) เมื่อ 25 ต.ค.55
» รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย จากวัดปราสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก และวัดหนองรี อ.โพธาราม จว.ราชบุรี เมื่อ 13-14 ต.ค.54
» ประมวลภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.ตลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท ตั้งแต่ 22 ก.ย.54 - ต.ค.54
» พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2554  ณ บริเวณด้านหน้า บก.ช.11   เมื่อ 23 ต.ค.54
» ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบการดำเนินงานของหน่วย และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน เมื่อ 27 ต.ค.54
» พิธีมอบเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ให้กับ นขต. เมื่อ 11 พ.ย.55
» พิธีมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการ ทภ.1 ให้กับทายาทของ จ.ส.อ.สุชาติ  ศรีนาค  ณ ห้องประชุมฯ  เมื่อ 15 พ.ย.54
» พิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ผลัดที่ 2/54 พร้อมทั้งแนะนำผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงของ พล.พัฒนา 1  เมื่อ 18 พ.ย.54
» พิธีต้อนรับทหารใหม่, มอบธงประจำหน่วยฝึกฯ และประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/54 เมื่อ 17 พ.ย.54
» ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “ โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา " เมื่อ 23 พ.ย.54
» พิธีมอบบ้านพัก ตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์ราชัน ในพื้นที่รับผิดชอบ อ.ดำเนินสะดวก จำนวน 12 หลัง  และบริเวณชุมชนรอบค่ายบุรฉัตร
      จำนวน 2 หลัง รวม 14 หลัง เมื่อ 24 พ.ย.54
» พิธีมอบรางวัลให้กับกำลังพลที่ร่วมส่งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่กำลังพลประทับใจ ร่วมประกวดผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วย  (โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554) เมื่อ 25 พ.ย.54
» พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันยิงปืนประจำปี 2554 เมื่อ 25 พ.ย.54
» วันสถาปนา ช.พัน.112 ช.1 รอ. ครบรอบปีที่ 33 เมื่อ 30 พ.ย.54
» รวมภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 5 ธันวาคม 2554
» ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555 (เมื่อ 23 ธ.ค.54)      ** พิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์  **  พิธีอวยพรปีใหม่และรับมอบของขวัญจากผู้บังคับกองพัน  **  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
       ** ชิงชนะเลิศฟุตบอลระหว่าง ร้อย.3 vs ร้อย.ช.คม.ฯ  **  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยประจำปี 54  **  สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555
» พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ สนามหน้า บก.กช. เมื่อ 18 ม.ค.55
» การฝึกกำลังพลสำรอง ระบบ 1:1:1:3 บัญชี 1/54
» การตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยทางยุทธวิธีระดับกองพันของกำลังพลสำรอง ระบบ 1:1:1:3 บัญชี 1/54 ณ บริเวณพื้นที่ฝึก ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 4 มี.ค.55
» การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2555 ณ พื้นที่ฝึก บ้านโกรกสิงขร ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จว.ราชบุรี   เมื่อ 13 มี.ค.55
» การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2555 ในพื้นที่ จว.ปทุมธานี (หน่วยรับผิดชอบ 7 อำเภอ) ระหว่างวันที่ 1-9 เม.ย.55
» กิจกรรมวันสงกรานต์ (เมื่อ 12 เม.ย.55)
       ** พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บังคับกองพัน   **   การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
» พิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/53 ณ ลานพื้นแข็ง หน้า บก.พล.พัฒนา 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ เมื่อ 27 เม.ย.55
» พิธีมอบเกียรติบัตรและจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับทหารกองประจำการ ที่ปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน ณ โรงประกอบเลี้ยงฯ เมื่อ 27 เม.ย.55
» การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2555 เมื่อ 20 พ.ค.55
» ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา 1 มอบจักรอุตสาหกรรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 21 พ.ค.55
» พิธีต้อนรับทหารใหม่และมอบธงประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ ช.1 รอ. เมื่อ 24 พ.ค.55
» ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. และคณะ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เมื่อ 15 มิ.ย.55
» กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2555" เมื่อ 26 มิ.ย.55
» การตรวจสภาพความพร้อมรบ ประจำเดือน มิ.ย.55
» โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยา ฯอ.สวนผึ้ง เมื่อ 28 มิ.ย.55
» พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555
» รวมภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2555
» กิจกรรม “ครอบครัวต้นไม้” เฉลิมพระเกียรติ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
» การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องสูง (กองร้อย) ประจำปี 2555 เมื่อ 25 ส.ค.55
» การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของกองทัพบก ประจำปี 2555 เมื่อ 24 ส.ค.55
» พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เมื่อ 20 ก.ย.55
» รวมภาพกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
» ร่วมแข่งขันกีฬา "ครอบครัวหรรษา พล.พัฒนา 1" ณ โรงยิมเนเซี่ยม ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร เมื่อ 26 ก.ย.55
» พิธีปลูกป่าและพืชเศรษฐกิจ ภายในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เมื่อ 3 ต.ค.55
» พิธี รับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.พล.พัฒนา 1 เมื่อ 4 ต.ค.55
» พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.ช.1 รอ. เมื่อ 11 ต.ค.55
» พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย ประจำปี 2555  เมื่อ 12 ต.ค.55
» ทัศนศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี เมื่อ 17 ต.ค.55
» การให้การต้อนรับ มทภ.1 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม พล.พัฒนา 1 และ นขต.พล.พัฒนา 1 เมื่อ 19 ต.ค.55
» พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2555 เมื่อ 23 ต.ค.55
» การฝึกเดินทางไกล เมื่อ 24 ต.ค.55
» พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 1 พ.ย.55
» การตรวจสภาพความพร้อมรบ ประจำเดือน พ.ย.55 เมื่อ 6 พ.ย.55
» นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.1 และคณะ  เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน และมอบสิ่งของช่วยเหลือกำลังพล - บุตรพิการของกำลังพล
» พิธีต้อนรับทหารใหม่, มอบธงประจำหน่วยฝึก ฯ และประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/55 เมื่อ 19 พ.ย.55
» พิธีต้อนรับและให้โอวาททหารใหม่ ผลัดที่ 2/55  เมื่อ 20 พ.ย.55
» ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา 1 และคณะ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน, มอบสิ่งของช่วยเหลือกำลังพล - บุตรพิการของกำลังพล เมื่อ 20 พ.ย.55
» ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. พบปะกำลังพลเพื่อชี้เเจงนโยบาย พร้อมทั้งเเนะเเนวทางในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล เมื่อ 21 พ.ย.55
» วันสถาปนา ช.พัน.112 ช.1 รอ. ครบรอบปีที่ 34 เมื่อ 30 พ.ย.55
» รวมภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 5 ธันวาคม 2555
» พิธีมอบรางวัลนายทหารปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2556  เมื่อ 26 ก.ย.56
» การตรวจสอบและประเมินผลการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร ของกองทัพบก ประจำปี 2556 เมื่อ 14 มิ.ย.56
» มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก เมื่อ 2 ส.ค.56
» การตรวจสภาพความพร้อมรบ (กองร้อย 2 มิติ) เมื่อ 18 ต.ค.56
» การฝึกเดินทางไกล เมื่อ 18 ต.ค.56
» พิธีบำเพ็ญศีลภาวนา สวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 100 ปี เมื่อ 3 ต.ค.56
» วันสถาปนา ช.พัน.112 ช.1 รอ. ครบรอบปีที่ 35 เมื่อ 30 พ.ย.56
» งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ เนื่องในงานวันสถาปนา ช.พัน.112 ช.1 รอ. ครบรอบปีที่ 35 เมื่อ 30 พ.ย.56
» โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวัดปรกเจริญ ณ อาคารอเนกประสงค์ รพ.สต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี เมื่อ 4 ม.ค.56
» แจกจ่ายผ้าห่มให้กับประชาชน (ขาดแคลน/ยากจน) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี เมื่อ 10 ม.ค.56
» กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อ 11 ม.ค.56
» พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย 18 ม.ค.56
» ผบ.พล.พัฒนา 1 และคณะ ตรวจการปลูกต้นไม้และพืชเศรษฐกิจภายในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เมื่อ 25 ม.ค.56
» พิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่าน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อ 25 ม.ค.56
» การตรวจเยี่ยมและมอบทุนการศึกษา/ดำรงชีพ สำหรับบุตรพิการของกำลังพล เมื่อ 25 ม.ค.56
» การฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ก.พ.56
» พิธีมอบเสื้อกีฬาให้กับกำลังพล เมื่อ 8 ก.พ.56
» กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณหน้าที่ทำการกองทุนชุมชน ช.พัน.112 ช.1 รอ. (ชุมชนที่ 2) เมื่อ 27 ก.พ.56
» พิธีมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ (มอบให้ทายาท ร.ท.ประณตพล  แท่นเผือก) เมื่อ 5 มี.ค.56
» พิธีมอบเครื่องปริ๊นเตอร์, เสื้อจราจร และเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับฝ่ายอำนวยการและหน่วยขึ้นตรง เมื่อ 11 มี.ค.56
» พิธีเปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ตามนโยบายรัฐบาลที่ดำเนินการโดย ทบ. ณ บริเวณพื้นที่โครงการห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี เมื่อ 14 มี.ค.56
» กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับกำลังพลและครอบครัว จำนวน 3 สถานที่ คือ หาดชะอำ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.56, สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ เมื่อวันที่ 2 พ.ค.56 และสวนสยาม เมื่อ 7 พ.ค.56
» ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร เมื่อ 21 ก.พ.56
» จก.กช.และคณะ ตรวจเยี่ยม 20 ก.พ.57 เมื่อ 20 ก.พ.57
» การฝึกอบรม กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย (มว.กู้ภัยเร่งด่วน) เมื่อ 6 ก.พ.57
» พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  เนื่องในวันกองทัพไทย เมื่อ 18 ม.ค.57
 
» สถาปนา ครบรอบ 39 ปี กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ 30 พ.ย.60
» พิธีต้อนรับทหารใหม่, มอบธงประจำหน่วยฝึก ฯ และประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธย ย่อ วปร. 21 ธ.ค.60
» ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. รับรางวัลจาก ผบ.ทบ. ในวาระการประชุม นขต.ทบ.วาระพิเศษ ณ ห้องประชุมกิติขจร เมื่อ 22 ธ.ค.60
» พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 เมื่อ 29 ธ.ค.60
» อดีตผู้บังคับกองพันฯ  และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย และมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล เมื่อ  5 ม.ค.61
» ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. รับรางวัลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทดสอบภาษาอังกฤษ จาก มทภ.1 เมื่อ 7 ก.พ.61
» รวมผลงานที่ได้รับรางวัล ปี 2560
» พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. เมื่อ 2 พ.ค. 61
» จิตอาสาร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบอาคารที่อยู่อาศัย เมื่อ 8 พ.ค.61
» ถวายใบลานกัณฑ์เทศน์ ให้กับวัดรอบค่ายบุรฉัตร
» ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. พบปะกำลังพล และครอบครัว ณ อาคาร บรรจบ บุนนาค เมื่อ 11 พ.ค.61
» ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. และภริยา ตรวจเยี่ยมกำลังพลและครอบครัวตามบ้านพัก เมื่อ 16 พ.ค. 61
» กิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 เมื่อ 20 พ.ค. 61
» พิธีเททองหล่อรูปเหมือนองค์สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ณ ที่พักสงฆ์พุทธสันติโมกขธรรม ต.รางบัว อ.จอมบึง จว.ร.บ. เมื่อ 20 พ.ค. 61
» พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดนาหนอง อ.เมือง จว.ร.บ. เมื่อ 29 พ.ค. 61
» ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. และภริยา ตรวจเยี่ยมกำลังพลและครอบครัวตามบ้านพัก เมื่อ 31 พ.ค. 61
» ทำบุญตักบาตร เมื่อ 1 มิ.ย. 61
» การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561
» อบรมการทำไอศกรีมไรซ์เบอร์รี่, ไอศกรีมมันม่วง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันม่วงญี่ปุ่น เมื่อ 16 มิ.ย. 61
» ทำบุญตักบาตร เมื่อ 28 มิ.ย. 61
» ทำบุญตักบาตร ณ ชุมชนบ้านพัก ป.93 เมื่อ 23 ก.ค. 61
» จิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ปรับปรุงทาสีอาคารห้องน้ำให้กับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ค่ายบุรฉัตร เมื่อ 26 ก.ค. 61
» ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค. 61
» ทำบุญตักบาตร เมื่อ 9 ส.ค. 61
» พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61
»
»
»
                                                                                                                             
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)