::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::ช.พัน.112 ช.1 รอ. โดย ชุด ชป.ที่ 9-10  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  ให้การสนับสนุนกำลังพลช่วยจัดสถานที่
และจัดชุดวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด
" ตำรวจจิ๋ว ทหารน้อย ร้อยใจภักดิ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ซึ่ง ศตส.จ.ราชบุรี  อนุมัติให้ ศตส.อ.โพธาราม  เป็นผู้จัดโครงการ ฯ
  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดสนามชัย หมู่ที่ 4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม
โดยมีเยาวชน แกนนำชุมชนใน ตำบลเจ็ดเสมียนและตำบลใกล้เคียงเข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน

                                                                                                                                                 
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)