::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::โครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดและทัศนศึกษา เมื่อ 4 ก.ย.53 จำนวน 3 สถานที่ / ตามดำริของ พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้ .-
1.เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายพลังงานทดแทน ณ คำแสดรีสอร์ท ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
2.ฟังการบรรยายประวัติศาสตร์ฯ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ ต.โป่งปัด อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
3.เข้าชมกองถ่ายทำภาพยนตร์สมเด็จพระนเรศวร ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

                                                                                                                                                 
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)