::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::
โครงการประชาสัมพันธ์ชุมชนรอบค่ายศรีสุริยวงศ์ ประจำปี 2553
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี
ณ วัดอรุณรัตนคีรี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี   25 ส.ค.53

พ.อ.ไพรัช   โอฬารไพบูลย์  ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ธวัชชัย  นุ่มนิ่ม  ผบ.พล.พัฒนา 1 ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชนรอบค่ายฯ
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี

โดย พล.พัฒนา 1 ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนใน จ.ราชบุรี ในการนี้ หน่วยได้จัดบอร์ดนิทรรศการผลงานของหน่วยให้ผู้มาร่วมงานได้รับชม
พร้อมทั้งบริการตัดผม โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสอนตัดผมศรีประภัสสร จัดนักเรียนช่างตัดผมบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน

                                                                                                                                                 
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)