::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::วันที่  1  พ.ย.53  ช.พัน.112 ช.1 รอ. โดย ชป.ที่ 11-12  รับมอบน้ำพริก จากบริษัท ไทยเนปาล จำกัด จาก น.ส.วรรณา  ชื่นชม  รองประธานกรรมการบริษัท ฯ จำนวน 2,000 กระปุก
โดยมี พ.ต.อนุสรณ์  สุขพรหม  เป็นผู้แทน ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. ในการรับมอบ  ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการส่งมอบน้ำพริกถึง พล.พัฒนา 1 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

                                                                                                                                                 
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)