::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::ช.พัน.112 ช.1 รอ. โดย ชป.ที่ 11-12  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ดำเนินการซ่อมปรับปรุงบ้านพัก
ให้กับนายลิ้ม เจริญสุข และนายเอนก รสมนตรี (ตามโครงการ ราษฎร์ร่วมใจ ใต้เบื้องพระยุคลบาท)
และเรียนเชิญ พล.ต.ธวัชชัย  นุ่มนิ่ม  ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานมอบบ้าน
โดยมี พ.อ.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ. และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อ 25 ม.ค.54


บ้านนายลิ้ม เจริญสุข เลขที่ 19 หมู่ 8 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
                                
บ้านนายเอนก รสมนตรี เลขที่ 111 หมู่ 8 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

                                                                                                       
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037
ติดต่อ webmaster ::  E-mail  chor112@hotmail.com โทร.ภายใน ทบ.52179 (ตอนยุทธการและการข่าวฯ)