อวยพรปีใหม่ ผบ.ช.1รอ. และ ผบ.ช.พัน.112 ช.1 รอ.
> สไลด์เล่นวนเรื่อย ๆ ไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ <