ทำบุญตักบาตร ณ ค่ายศรีสุริยวงศ์, รับฟังโอวาทและรับพรจาก จก.กช. ณ สนามกีฬากลาง ค่ายบุรฉัตร
> สไลด์เล่นวนเรื่อย ๆ ไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ <