สังสรรค์ พล.พัฒนา 1 และการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2554 โดยมี พล.ต.ธวัชชัย นุ่มนิ่ม ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธาน
ณ สนาม ฮ ค่ายบุรฉัตร เมื่อ 7 ม.ค.54
( สไลด์เล่นวนเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ )