::: ช.พัน.112 ช.1 รอ. ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง :::ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ ช.พัน.112 ช.1 รอ.
เรื่อง การแอบอ้างข้อความว่าเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   
                  ปัจจุบันยังมีผู้นำข้อความ (ขอใช้คำว่า 36 ข้อคิด) อ้างว่าเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ "36 แผนที่ ชีวิตของพ่อ" เผยแพร่ในบางเว็บไซต์/เว็บบอร์ด หรือการ Forward mail รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ติดประกาศตามสถานที่ต่าง ๆ ก็ยังมีให้เห็น
                                                        
                    36 ข้อคิดนี้ ถ้าปฏิบัติได้ทุกข้อก็เป็นเรื่องดี   แต่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งถ้านำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับเนื้อหา/ข้อความดังกล่าว และอ้างอิงว่าเป็นพระบรมราโชวาท ฯ แล้วมีผู้นำไปเผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ

                      36 ข้อคิด ที่มีผู้แอบอ้างว่าเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ "36 แผนที่ ชีวิตของพ่อ" มีดังนี้.-
1. ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ
2. อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก ปัญญา และความกล้าหาญ
3. เพื่อนใหม่ คือของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วนเพื่อนเก่าหรือมิตร คืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า
4. อ่านหนังสือธรรมะปีละเล่ม
5. ปฏิบัติต่อคนอื่น เช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา
6. พูดคำว่า ขอบคุณให้มาก ๆ
7. รักษาความลับให้เป็น
8. ประเมินคุณค่าของการให้อภัยให้สูง
9. ฟังให้มาก แล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี
10. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิ และรู้แก่ใจว่า เป็นจริง
11.หากล้มลง จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่
12. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว
13. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์
14. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน
15. อย่าหยิ่งหากจะกล่าวว่า ขอโทษ
16. อย่าอายหากจะบอกใครว่าไม่รู้
17 ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดทาง
18. เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทำสิ่งต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
19 การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท
20. คนไม่รักเงิน คือคนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต
21. ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อน คือผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี
22. ชีวิตนี้ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด
23. จงใช้จุดแข็ง อย่าเอาชนะจุดอ่อน
24. เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่เราพูด
25. เหรีญเดียวมีสองหน้า ความสำเร็จกับล้มเหลว
26. อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่ง ๆ เกิดขึ้นล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น
27. ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน
28. อย่าดึงต้นกล้าให้โตไว ๆ ( อย่าใจร้อน)
29. ระลึกถึงความตายวันละ 3 ครั้ง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให้
30. ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อ ๆไปก็ผิดหมด
31. ทุกชิ้นงานจะต้องกำหนดวันเวลาแล้วเสร็จ
32. จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด
33. ดาวและเดือนที่อยู่สูง อยากได้ต้องปีนบันไดสูง
34. มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ
35. หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม
36. ระเบียบวินัย คือคุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต

                         เพื่อเป็นการแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้ที่ได้พบเห็นข้อคิด 36 ข้อที่นำมาชี้แจงนี้ ซึ่งเป็นการกระทบกระเทือนต่อพระเกียรติยศแห่งองค์พระประมุขของชาติ  เพื่อป้องกันมิให้มีการนำ 36 ข้อคิดนี้ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่น ๆ หรือการ Forward mail รวมทั้งนำไปพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารหรือป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แล้วอ้างอิงผิด ๆ และเพื่อป้องกันผู้ที่ยังไม่รู้ความจริงมิให้หลงผิดในอนาคต  และเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการใช้วิจารณญาณให้ดีต่อการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสารในโลกเสมือนจริง !!

   
 
                                                                                                                                                
 
:::: กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์  ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ::::
โทร.032 - 391037 ::  แฟกซ์ 032 - 391037 :: ภายใน ทบ.52179 ::  E-mail  chor112@hotmail.com